Thông tin địa chỉ và số điện thoại Công an Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình ở đâu? Địa chỉ liên hệ công an tỉnh Thái Bình? Giới thiệu những thông tin cơ bản, thông tin liên hệ của công an Thái Bình mới nhất.

Lực lượng công an luôn là lực lượng nòng cốt tiên phong quan trọng trong việc đảm bảo an ninh – an toàn xã hội, trấn áp và phòng ngừa tội phạm. Công an tỉnh Thái Bình với bề dày lịch sử, thành tích đã đóng góp quan trọng cho sự bình yên của thủ đô. Vậy Công an tỉnh Thái Bình có trụ sở ở đâu? Số điện thoại khi người dân cần liên hệ là số nào? những cách thức liên hệ với Công an tỉnh Thái Bình? Bài viết dưới đây của Daohanthe5S  sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin tư vấn những nghi vấn trên.  

Bạn Đang Xem: Thông tin địa chỉ và số điện thoại Công an Thái Bình

Địa chỉ Công an tỉnh Thái Bình, Số điện thoại Công an tỉnh Thái Bình

Giới thiệu thông tin liên hệ của Công an tỉnh Thái Bình

– Thông tin địa chỉ liên hệ công An tỉnh Thái Bình: Số 228 phố Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

– Số điện thoại: 069.2760.169

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Công an tỉnh Thái Bình

Vị trí, chức năng của CA tỉnh Thái Bình:

Công an tỉnh Thái Bình thuộc hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân, có trách nhiệm tham vấn cho Bộ Công an, Thành uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chủ trì và thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên khu vực tỉnh; trực tiếp đấu tranh phòng, chống mưu mô, hoạt động của những thế lực thù địch, những loại tội phạm và những vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.Tổ chức xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, tiến lên chính quy và từng bước hiện đại.

Nhiệm vụ, quyền hạn của công an tỉnh Thái Bình:

– Chủ động nắm chắc tình hình liên quan tới an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội ở địa phương tham vấn cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND những chủ trương, giải pháp, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo, hướng dẫn, rà soát, thanh tra những cơ quan, tổ chức, công dân trên khu vực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức bảo vệ tuyệt đối an toàn cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, những đoàn khách quốc tế tới công việc hoặc đi qua địa phương…

– Tiến hành công việc điều tra cơ bản nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi mưu mô, hoạt động tình báo, gián điệp phản động, khủng bố của những đối tượng trên khu vực; tiếp nhận xử lý, khởi tố điều tra những vụ án xâm phạm an ninh quốc gia. Thực hiện quản lý công việc xuất cảnh, nhập cảnh; quản lý người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài trú ngụ tại Việt Nam; quản lý về bảo vệ bí mật nhà nước; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia ở biên giới, theo quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với những ban, ngành tổ chức thực hiện công việc quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

– Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường; phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật khác và kiến nghị giải pháp khắc phục; tham gia giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật. Quản lý hộ khẩu, cấp giấy chứng minh nhân dân; quản lý con dấu; quản lý về an ninh trật tự những nghề kinh doanh có điều kiện và dịch vụ bảo vệ; quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; quản lý, thực hiện công việc phòng cháy, chữa cháy; tham gia cứu hộ, cứu nạn theo quy định của pháp luật.

21 nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân:

– Thu thập thông tin, tìm hiểu, đánh giá, dự đoán tình hình và đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành, chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; tham gia thẩm định, đánh giá tác động về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đối với quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế – xã hội theo quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh với hoạt động quốc phòng và đối ngoại.

– Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mưu mô, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, loại trừ nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trong những ngành tư tưởng – văn hóa, kinh tế, quốc phòng, đối ngoại, thông tin, xã hội, môi trường, khoa học và công nghệ; bảo vệ những lợi ích khác của quốc gia; bảo vệ khối đại kết đoàn toàn dân tộc; bảo vệ tính mệnh, sức khỏe, danh dự, phẩm giá, tài sản, quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, tư nhân.

– Hoạt động tình báo theo quy định của pháp luật.

– Bảo vệ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, khách quốc tế tới thăm, làm việc tại Việt Nam; bảo vệ sự kiện, mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội; bảo vệ dự án quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia, cơ quan đại diện nước ngoài, đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; bảo vệ tư nhân nắm giữ hoặc liên quan mật thiết tới bí mật nhà nước; bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện quản lý về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ trì thực hiện quản lý về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú ngụ của người nước ngoài tại Việt Nam; quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật; kiểm soát nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại những cửa khẩu theo quy định của pháp luật; phối hợp với Quân đội nhân dân, những ngành sở quan và chính quyền địa phương trong hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển, vùng trời và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và thỏa thuận quốc tế có liên quan.

– Thực hiện quản lý về an ninh mạng, bảo vệ an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện quản lý về công việc điều tra và phòng, chống tội phạm. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khủng bố, bạo loạn và khắc phục những tình huống phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm có liên quan tới môi trường; tiếp nhận, khắc phục tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; khởi tố, điều tra tội phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện công việc thống kê hình sự; phát hiện nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội, về bảo vệ môi trường và kiến nghị giải pháp khắc phục; giáo dục đối tượng vi phạm pháp luật tại cộng đồng theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện quản lý về thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam; quản lý trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; tổ chức thi hành bản án, quyết định về hình sự, giải pháp tư pháp; thực hiện giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự; quản lý đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện công việc dẫn giải, áp giải, quản lý kho vật chứng, bảo vệ phiên tòa và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

Xem Thêm : Top 10+ Nhà xe Thái Bình Hải Phòng uy tín nhất

– Thực hiện quản lý về xử phạt, xử lý vi phạm hành chính trong ngành an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; xử phạt vi phạm hành chính và thực hiện những giải pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh, trật tự trong việc thực hiện quyết định cưỡng chế khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

– Thực hiện quản lý về trú ngụ, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu căn cước công dân, con dấu, trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, dụng cụ hỗ trợ, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân và hồ sơ tùy thân khác; đăng ký, cấp, quản lý biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thực hiện công việc phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thực hiện quản lý về an ninh, trật tự đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật.

– Chủ trì, phối hợp quản lý và thực hiện công việc tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; hướng dẫn, rà soát, thanh tra, khắc phục khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

– Làm nòng cốt xây dựng nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hướng dẫn những cơ quan, tổ chức thực hiện công việc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng – văn hóa, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh xã hội, an ninh môi trường.

– Hướng dẫn, huấn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng tri thức pháp luật đối với những tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

– vận dụng những giải pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học – kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

– Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, dụng cụ hỗ trợ, vũ lực, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, phương tiện khác để tiến công, truy bắt tội phạm, ngăn chặn người đang thực hiện hành vi phạm tội hoặc hành vi vi phạm pháp luật khác và để phòng vệ chính đáng theo quy định của pháp luật.

– Quyết định hoặc kiến nghị đình chỉ, đình chỉ có thời hạn hoạt động của cơ quan, tổ chức, tư nhân có hành vi gây nguy hại hoặc đe dọa gây nguy hại tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; yêu cầu cơ quan, tổ chức, tư nhân phân phối thông tin, tài liệu, đồ vật khi có căn cứ xác định liên quan tới hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật. Huy động, trưng dụng theo quy định của pháp luật phương tiện thông tin, phương tiện giao thông, phương tiện khác và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện đó trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội hoặc để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra.

– Thực hiện những giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội theo quy định của pháp luật khi có tình trạng chiến tranh, tình trạng nguy cấp hoặc khi có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa tới mức công bố tình trạng nguy cấp.

– Quản lý, phát triển công nghiệp an ninh; nghiên cứu, ứng dụng, huy động thành tựu khoa học và công nghệ, kỹ thuật trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân.

– Xây dựng Công an nhân dân cách mệnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng; làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

– Thực hiện nghĩa vụ quốc tế; hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Công an nhân dân; thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự theo quy định của pháp luật. Bộ Công an là cơ quan trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong hoạt động dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

– Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của CA tỉnh Thái Bình

Công an tỉnh Thái Bình cũng như những công an cấp tỉnh khác, có cơ cấu tổ chức như sau:

– Ban Giám đốc

– Các phòng nghiệp vụ An ninh nhân dân

Xem Thêm : Thái bình giáp tỉnh nào? Đôi nét về tình Thái Bình

– Các phòng nghiệp vụ Cảnh sát nhân dân

– Các phòng trực thuộc Giám đốc

– Các phòng Xây dựng lực lượng, Hậu cần – Kỹ thuật

– Các Công an huyện, thị xã, thành phố trực thuộc

Những cách thức liên hệ làm việc với Công an tỉnh Thái Bình

Mục đích liên hệ với công an tỉnh Thái Bình:

– khắc phục vụ án hình sự theo triệu tập của công an tỉnh Thái Bình

– khắc phục những thủ tục hành chính tại công an tỉnh Thái Bình

– Tố cáo, tố giác tội phạm

– Khiếu nại những quyết định không đúng của công an tỉnh Thái Bình và những cơ quan trực thuộc.

– Thực hiện những công việc khác theo thẩm quyền của công an tỉnh Thái Bình…

Những cách thức liên hệ làm việc với công an tỉnh Thái Bình:

Tùy theo những mục đích làm việc mà người dân có thể liên hệ làm việc, khắc phục công việc với công an tỉnh Thái Bình theo những cách thức sau:

– tới trực tiếp trụ sở, nơi được triệu tập

– Gọi điện thoại lên đường dây nóng của công an tỉnh Thái Bình

– Gửi đơn thư tới công an Thái Bình theo địa chỉ

→ Xem thêm: Khám phá big c Thái Bình có gì?

Nguồn: https://daohanthe5s.com
Danh mục: Thái Bình news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *